Türkiye Ekonomisinde Enflasyon Dinamikleri
ISBN: 9786257727716 2020 Ekonomi Editör : Mehmet Songur, Burak Sertkaya
Gazi Kitabevi

Ekonomilerde enflasyon yalnızca bireyler ya da firmalar açısından değil, ekonominin ve toplumun tüm aktörleri için istenmeyen bir olgudur. İstikrarlı bir ekonominin temel koşullarından biri de fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğundan enflasyon olgusu, ülkelerin kendi iç dinamikleri çerçevesinde yıllar boyu uğraştıkları önemli bir makroekonomik sorun olarak kabul edilmektedir. Bu sorunsal olgu, Türkiye ekonomi tarihinde de en çok tartışılan huşulardan biridir. Türkiye ekonomisi yakın tarih boyunca bu olgudan doğrudan etkilenmiş ve çözüm noktasında farklı dönemlerde, farklı yaklaşımlar benimsemiştir. Özellikle son dönemde, yüksek enflasyon yeniden baş göstermesi Türkiye açısından enflasyonun ardında yatan temel dinamiklerin yeniden sorgulanmasını gerektirmiştir. Buna göre, hazırlanan eserler güncelliğini yitirmeyen bir soruna yeni bakış açıları yaklaşımıyla makroekonomik bir probleme ışık tutmaktadır. Bu düşünceden hareketle, derlenen çalışmaları bir kitapla siz değerli okuyucuların istifadesine sunmak istedik. Çizdikleri bilimsel çerçeve ile birbirinden değerli araştırmacılar bu amaca hizmet için dikkate değer katkılar sundular. Bu kapsamda, toplamda on bir eserin bulunduğu kitap iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda, Türkiye ekonomisinin enflasyon sorunsalına ilişkin dört teorik eser yer alırken, ikinci kısımda konuya ampirik olarak yaklaşan yedi eser yer almaktadır.