Türkiye'deki Mevduat Bankalarının Finansal Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi (Vza) İle Ölçülmesi, C5.0 Ve Cart Algoritması İle Karar Ağaçlarının Oluşturulması: 2009-2017 Dönemi
ISBN: 9786057805195 2019 Finans Emre Yakut, Özlem Kuru Gazi Kitabevi

Bu çalışma da Türkiye'de faaliyet gösteren mevduat bankalarının finansal etkinlik skorlarının veri zarflama analizi (VZA) kullanılarak belirlenmesi ve veri madenciliği sınıflandırma yöntemlerinden C5.0 ve sınıflandırma ve regresyon ağaçları (CART) algoritmalarının tahmin başarmalarının karşılaştırılması amaçlanmış. Aynı zamanda finansal etkinlik skorlarına katkıda bulunan finansal oranlar da uygun bulunan yönteme göre belirlenmiş. Bu doğrultuda Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verileri ve VZA finansal etkinlik skorları ile oluşturulan temel veri setinden istatistiksel yöntemler kullanılarak iki ayrı veri seti elde edilmiş ve her birine iki ayrı algoritma uygulanmış.