Türkiye’de Yargı Bağımsızlığı Ve Hakimlik Ve Savcılık Teminatı
ISBN: 9786052643884 2023 1. Baskı Anayasa Hukuku Cengiz Topel Çiftcioğlu Adalet Yayınevi

Doğası gereği birlikte yaşamak zorunda olan insanın, içinde yaşadığı toplumdan en büyük beklentisi adaletin gerçekleştirilmesidir. Bu beklenti, zamanla, güvenli bir toplum arayışına doğru evrilmiştir. Bu arayış da hukukun üstünlüğü ilkesini esas alan bir anlayışın hâkim kılınmasını gerektirmiştir. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesi de böyle bir anlayış içinde gelişmiştir. Bağımsızlık kimseden emir almamak demektir. Tarafsızlık ise bir peşin hükmün ve taraflılığın olmaması ya da bu duruma ilişkin makul bir kaygının bulunmamasıdır. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı da hâkim ve savcıların görevlerini yerine getirirken bazı güvencelere sahip olmalarını gerekli kılar. Bu kitap, ne salt bir anı kitabı, ne de salt bir araştırma ve inceleme kitabıdır. Bu kitapta yer alan anılar, kişi merkezli olarak anlatılmamış, anıların aktarılmasında olay merkezli bir anlatım yöntemine sadık kalınmıştır. Yine, anıların birkaçı benim dışımda gerçekleşen, ancak hatırda kalıcı nitelikte olması nedeniyle bildiğim; geri kalan tamamı ise bizzat yaşadığım olaylarla ilgili olup; bu anılar, konuları ilgilendirdiği kadarıyla ve o ölçüde aktarılmıştır. İzlenen bu yöntemle, bağımsızlık ve teminat ilkelerinin hayata geçirilmesi konusunda, sistemde yer alan bazı sorunların ortaya konulması ve bu sorunların çözümüne ilişkin öneriler getirilmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle, bu kitap kimseyi övme ya da yerme amacı taşımamaktadır. Beni, mesleki anılarımı yazmaya teşvik eden ve anılarımın bu kitap içinde okuyucuyla buluşmasına vesile olan hocam Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ’a; metnin bilgisayara aktarımındaki desteği dolayısıyla Onur'a; yazım ve noktalama konularındaki katkıları için Serra'ya ve kapak tasarımındaki emekleri için Sena'ya; gösterdikleri sabır ve hoşgörü sebebiyle eşim, oğlum ve kızıma; nihayet, kitabın basımını gerçekleştiren Adalet Yayınevinin tüm çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim. Okuyucuya yararlı olması dileğiyle...