Siz de kurumunuzda Turcademy erişimi açmak istiyorsanız

İletişime Geçin
Türkiye'de Yabancıların Çalışma İzinleri
ISBN: 9789750226342 2013 İş Hukuku Baki Erken Seçkin Yayıncılık

Basta savaş olmak üzere çevre ülkelerin sorunları, ülkenin gelişen ekonomisi, coğrafi konumu, istihdam fırsatları ve işgücü yapısı nedenleriyle Türkiye son yıllarda yoğun göç almaktadır. 90'lı yılların basında Iraklı mültecilerin ve Balkanlardan Türk soylu yabancıların yoğun göçü ile karşılaşan Türkiye 2011 yılından itibaren ise iç savaş nedeniyle yoğun Suriyeli göçüne uğramaktadır. Zorunlu sebeplerin yanında göçün önemli bir nedeni olan istihdam da Türkiye'ye olan göçün önemli bir unsuru haline gelmeye başlamıştır. Her yıl Türkiye'ye olan çalışma amaçlı yabancı girişi giderek artmaktadır. Çalışma izninden muaf olanları ve çalışma mevzuatının kapsamı dışında kalan çalışanları kattığımızda bu sayı çok daha fazladır. Yeni, geniş ve anlaşılması zor bir mevzuat ve ilgili idarenin farklı uygulamaları nedeniyle Türkiye'de yabancıların çalışma izinlerinin kurallarını açıklamak zordur. Özellikle ülkemizde çalışmak isteyen yabancılar ve işverenler bu kuralları gereğince bilmemektedir. Ayrıca, Türkiye'de yabancıların çalışma izinlerine ilişkin bilimsel makale ve kitap yok denecek kadar azdır, iste bu kitap belirtilen bu alanlardaki eksikliği gidermek amacıyla mevzuat, uygulama ve sonuçlar temelinde yazılmıştır.