Türkiye Basınında Yurttaşlık Eğitimi Algısı
ISBN: 9786258325539 2022 1. Baskı Eğitim Bilimleri Cem Akar Pegem Akademi Yayıncılık

Ulusal basında yurttaşlık eğitiminin verilmesinde kullanılan dil, simgeler, semboller ve mesajlar didaktik özellikler taşır. Yurttaşa görevleri hatırlatılırken devlet/hükümet adına seslenildiği imajı verilir. Gazeteciler ve Kemalist aydınlar, yurttaşı cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda cumhuriyetçi yurttaş tipine dönüştürmek için gazetenin ve derginin gücünü kullanmaya çalışır. Ulusal basın yurttaşların hak ve özgürlüklerini görev eksenli bir anlayışla yorumlar. Yurttaşın haklarını elde edebilmesi için çalışması ve vazifesini yerine getirmesi gerekir. Yurttaşın kendine karşı vazifeleri olsa da aileye, topluma ve devlete karşı vazifelerinden ayrı düşünülemez. Basın mensupları yurttaşı ödevlendirirken yurttaştan mükâfat olarak vatana hizmet etmiş olmanın kıvancını duymasını ister. Ulusal basında genel olarak hakların mücadele yoluyla kazanılmadığı, Kemalist yönetim tarafından verildiği belirtilir. Elinizdeki bu eser; okurların, çalkantılı bir dönemde basın mensuplarının yurttaşlık algısını çözümlemesine yardımcı olacaktır.