Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi El Kitabı
ISBN: 9786257052115 2020 1. Baskı Eğitim Alpaslan Okur, Bekir İnce, Abdurrahman Güzel, Mehmet Kurudayıoğlu, Halit Karatay, Nihal Çalışkan, Gökçen Göçen, Kübra Şengül, Emrah Boylu, Mahir Kalfa, Seda Kaya, Kadir Vefa Tezel, Nurettin Kartallıoğlu, Gökçen Tekin, Ozan İpek, Arif Çerçi, Mazhar Bal Editör : Halit Karatay
Pegem Akademi Yayıncılık

Bu kitap, dil eğitimi ve özellikle Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanıyla ilgilenen öğretmen adayları, öğretmenler ve akademisyenler için hazırlanmıştır. Bu alanda çalışan öğretmenlere, lisans, lisansüstü öğrencilerine ve akademisyenlere dil becerilerinin eğitimi, temel söz varlığının planlanması ve öğretimi yaklaşımları, dilbilgisi konularının öğretimi ve planlanması, ders araçlarının geliştirilmesi, yazma ve konuşma sorunlarının sağaltımı ve WEB 2.0 araçlarının Türkçe eğitiminde kullanılması gibi Türkçenin ikinci veya yabancı dil olarak eğitimi ile ilgili konularda kuramsal bilgi ile birlikte uygulama örnekleri sunulmuştur. Eserin her bölümü, bu alanlarda öğretmen olarak uzun yıllar çalışan ve aynı zamanda lisansüstü çalışmaları bulunan uzmanlarca yazılmıştır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi için alan yazında uzun yıllar boyunca ortaya konan kuramsal yaklaşım ve bilgilerin, sınıf içi uygulamalarla nasıl birleştiği örneklerle gösterilmiştir