Türk Vergi̇ Si̇stemi̇: İkti̇sadi̇ Ve İdari̇ Bi̇li̇mler Fakülteleri̇ Ve Meslek Yüksekokulları Öğrenci̇leri̇ İle Tüm Meslek Sınavına Hazırlananlar İçi̇n
ISBN: 9786053440451 2013 İktisat Volkan Alptekin Gazi Kitabevi

Vergi terminolojik olarak devlet aygıtı tarafından üretilmek durumunda olan tam ve yarı kamusal mal ve hizmetlerin finansmanı noktasındaki en önemli araçlardan birisidir.