Türk Tarihi Ve Kültürü
ISBN: 9789758792405 2021 8. Baskı Tarih Cemil Öztürk, İsmail Doğan, Ali Yılmaz, Yahya Akyüz, Halis Ayhan, Nadir Devlet, Ayla Ersoy, Filiz Kamacıoğlu, Hüseyin Salman, Ahmet Tabakoğlu, Nesimi Yazıcı, Şehnaz Aliş, Fethi Gedikli, Mustafa Kaçar, Enver Töre, Mustafa Aksoy, Ertuğrul Oral, Selahattin Tozlu, Arzu E.Öztürk Editör : Cemil Öztürk
Pegem Akademi Yayıncılık

Türkler insanlık tarihinin en köklü milletlerinden biridir. Yaklaşık dört bin yılı aşkın bilinen tarihleri boyunca Türk milleti, Avrasya ve Afrika’da sayısız devletler kurmuş, gelişmiş bir kültür meydana getirmiştir. Tarihin birçok kırılma/dönüm noktasında Türkler, dünyanın siyasî tarihine yön vermiş veya uygarlıkların oluşumunda etkin rol oynamıştır. Bugün Avrasya’da yer alan yedi bağımsız Türk devleti, böylesine köklü bir tarihî miras üzerinde yükselmektedir. Elinizdeki kitap, okuyucuya, Türklerin bu binlerce yıllık siyasî ve kültürel tarihlerini ana hatlarıyla sunmayı amaçlamaktadır. Bu amacı gerçekleştirebilmek için, pek çok alandan on dokuz bilim adamı katkıda bulunmuştur. Kitabın, özellikle eğitim fakültelerinin sosyal bilgiler öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği ve tarih öğretmenliği öğrencileri ile edebiyat ve fen edebiyat fakültelerinin tarih bölümü öğrencilerine, öğretmenlere ve genel okuyuculara faydalı olacağı umulmaktadır.