Türk Özel Hukukunda Taşınmaz Mülkiyeti
ISBN: 9789750258916 2020 1. Baskı Hukuk Doç.murat Topuz Seçkin Yayıncılık

Türk Özel Hukukunda Taşınmaz Mülkiyeti isimli bu eserin yazılmasındaki temel sebep, akademik çalışma olarak tek başına böyle bir çalışmanın yapılmamış olmasıdır. Genellikle hukuk fakültelerinde ders kitabı olarak okutulan eşya hukuku eserlerinin bir kısmını teşkil eden taşınmaz mülkiyeti konusunu tek başına kapsamlı bir şekilde ele almak ve okuyucunun istifadesine sunmak temel hedefimiz olmuştur. Eserin iki yönü dikkat çekmekte olup, birincisi yeni gelişmeler ışığında Türk ve İsviçre doktrini ile kanuni düzenlemeleri ortaya koymasıdır. İkincisi ise Türk Hukuk Uygulamasına yön veren ve somut olay adaletinin sağlanmasında yargı uygulamasının lokomotifi olan Yargıtay kararlarına bolca yer verilmesidir. Hemen her konu ile ilgili Yargıtay kararı zikrederek ve inceleyip değerlendirerek Yargıtayın bakış açısı yansıtılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda 10.000'in üzerinde Yargıtay kararı incelenmiş ve bunlardan 500 tanesi esere işlenmiştir. Böylece Türk doktrinine ve Türk Hukuk uygulamasına faydalı bir eser oluşturulmaya çalışılmıştır.