Türk Kültür Coğrafyası
ISBN: 9786257228220 2020 1. Baskı Eğitim Ali Sinan Bilgili, Cengiz Özmen, Zafer Tangülü, Ercenk Hamarat, Murat Bayram Yılar, Özge Tarhan, Bilgin Ünal İbret, Mehmet Emin Dinç, Gıyasettin Aytaş, Kürşat Kurtulgan, Alperen Kayserili, Memet Kuzey, Hatice Türe, Fatma Kaya Doğanay Editör : Ali Sinan Bilgili
Pegem Akademi Yayıncılık

Türk Kültür Coğrafyası kitabı, Türklere ait kültür, medeniyet, tarih, coğrafya, göç, edebiyet, dil, mitoloji, kültürel miras, halk inançları, idari, askeri ve sosyal yapı vs. usta kalemlerin elinden işlenerek vücuda getirilmiştir. Eserin verdiği bilgilerin her branştan öğretmen adaylarının gerek genel kültürlerini geliştirmelerine katkı yapacağı, gerekse sınavlara hazırlıkta genel kültür el kitabı niteliği göstereceği umut edilmektedir.