Türk İnternet Hukuku
ISBN: 9789750269882 2022 1. Baskı Bilişim Hukuku Alp Öztekin Seçkin Yayıncılık

Eserin; internet hukukunu tatbik eden hukuk uygulamacıları ve elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren kişiler ile düzenleyici-denetleyici kurumların çalışanlarının yanında, yakın gelecekte tüm hukuk fakültelerinde lisans derecesinde okutulması gereken ‘'internet hukuku‘' dersi öğrencileri ile lisansüstü çalışmalar bakımından öncül kaynak olması hedeflenmiştir. Yazarın üç yıldan uzun bir zaman dilimindeki yoğun çalışmaları sonucunda tamamlanan eserde; öncelikle internet hukukunun temel kavramları teknik ve hukuki yönden açıklanmış, bu yönde yapılan açıklamalarda surface web-deep web ayrımı, online oyunlar ve E-Spor, kripto para birimleri ve Bitcoin ile VPN servisleri ve TOR'a dair teknik ve hukuki incelemeler de yer almıştır. İnternet hukukunun süjelerinin hak ve yükümlülükleri ile sorumluluk durumları aktarılmış, hukukun her alanına konu erişimin engellenmesi-içeriğin kaldırılması uygulamalarına eserde yer verilmiştir. Eserde internet ortamında kişilik hakları ile hürriyetlerin sınırları ve çatışması, internet ortamındaki haksız fiillerden doğan tazminat davaları, idari yaptırım normları ve yaptırımlara dair sistemin işleyişi ile özel kişilerin topladığı bilişim delillerine dair hukuki zemin işlenmiş, modern bir insan hakkı olan unutulma hakkı ve bu hakkın felsefi boyutu okuyucuyla paylaşılmıştır. Çalışmada Türk hukuk mevzuatı ve doktrininin yanında yabancı hukuk sistemleri de incelenmiş, bu doğrultuda özellikle ABD hukukuna dair bilgiler asgari düzeyde okuyucuya aktarılmaya çalışılmıştır.