Türk Hukuku'nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret
ISBN: 9789750212376 2010 1. Baskı Uluslararası Hukuk Yasemin Semiz Seçkin Yayıncılık

Vicdani ret, gerek ülkemizde gerekse uluslar arası alanda güncel tartışmalara konu olan bir kavramdır. Ancak, vicdani redde ilişkin kaynakların oldukça sınırlı oluşu tartışmaların niteliğini olumsuz biçimde etkilemektedir. Bu noktadan yola çıkılarak vicdani ter kavramı, hukuk biliminin sınırları çerçevesinde ele alınmıştır. Kitapta; İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararları ve Avrupa Birliği Hukuku'nda vicdani reddin yeri incelenmiştir. Karşılaştırmalı hukukla ilgili bölümler ise diğer ülke mevzuatlarında vicdani redde ilişkin bir düzenleme olup olmadığı, varsa niteliği üzerinde durulmuştur.