Türk Eğitim Sistemi Ve Okul Yönetimi
ISBN: 9786257676649 2021 1. Baskı Eğitim Bilimleri Sevilay Şahin, Nuri Baloğlu, Bilgen Kıral, Adem Çilek, Mehmet Meti̇n Arslan, Abdulkadi̇r Dursun, Ümit Dilekçi, Yusuf Badavan, Ömer Seven, Abdullah Elmas, Bayram Bozkurt, Songül Altınışık, Neşe Songür Editör : Mehmet Metin Arslan - Songül Altınışık
Pegem Akademi Yayıncılık

Ülkelerin eğitim sistemlerinin yapısı, finansmanı ve performansı hakkındaki günümüz verileri incelendiğinde eğitim sistemlerinin sürekli kendilerini gözden geçirme ve yenileme çabasında oldukları gözlenmektedir. Elbette bu çabanın temelinde toplumların, nitelikli insan yetiştirme amacı vardır. Bu durum eğitim sistemlerinin amaç ve felsefelerini gözden geçirme ve çağın gerektirdiği insan profilini gerçekleştirecek öğretmen yeterliklerini yeniden tanımlama zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Öğretmen yetiştirme sistemimiz bilim ve teknoloji, eğitim, kültür, siyaset, ekonomi, insan ilişkileri gibi temel alanlar dikkate alınarak akreditasyon kurumunun belirlediği kurumsal ve akademik ölçüler doğrultusunda standartlara uygunluk açısından değerlendirilmelidir. Elinizdeki Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi kitabının; Türk eğitim sisteminin genel yapısı, amaçları, yasal dayanakları, merkez, taşra ve yurtdışı örgüt yapıları, görev yapacakları okullar ve eğitim kurumları konusunda bilgi sahibi olmak isteyenlere ve öğretmen adaylarına rehber olması beklenmektedir.