Türk Devletleri
ISBN: 9786257890809 2021 Tarih Anıl Çeçen Astana Yayınları

Bu kitap, Türk Devletleri düzeyinde bir Türk tarihi özetidir. Türkler in tarih sahnesine çıktıkları dönemden günümüze kadar kurulan Türk Devletleri kronolojik sırası ile anlatılmıştır. Genel bir giriş bölümünden sonra, tarihteki başlıca Türk Devletleri yasadıkları önemli devletin kuruluş, gelişme ve yıkılış süreçleri anlatıldıktan sonra, kültürlerine ve toplumsal yasam düzenlerine de yer verilmiştir. İlk bölümlerde tarihteki büyük Türk Devletleri incelendikten sonra, yirminci yüzyılda ortaya çıkan Türk Cumhuriyetleri de ayrı bölümler halinde ele alınmıştır. Kitabın ana konusu devletler olduğu için, Türk tarihi bir anlamda devlet merkezli olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Yeni bir yüzyılda, dünya farklı bir biçimde yeniden yapılanırken Türklerin yaygın olarak yasadıkları Avrasya bölgeleri öne çıkmaktadır. Elinizdeki kitap bu tarihsel gerçeği bir kez daha dünya kamuoyuna açıklamaktadır. Avrasya, yeni dünya düzeninde Türk Devletler i ile temsil edilecektir. Kitabın hazırlanışı sırasında bir çok kaynak incelenmiştir. Son bölümde bunların dökümü okuyucusunun ilgisine sunulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün bakış açısı ile incelenen Türk tarihindeki devlet olgusu günümüzün yeni kuşaklarının bilgisine olabildiğince bilimsel bir anlatımla sunulmaktadır.