Türk Destanlarında Kaos ve Kozmos
ISBN: 9786257315524 2021 Dil Bilimi Dr. Serkan Köse Gazi Kitabevi

Kaos ve kozmos değerlerinin doğasında insan ve toplum zihninin işleyişi vardır. İyi-kötü, kutsal kutsal dışı imgesinden kabul-yasak yaptırımına kadar mutlak varlığını düşünen ve tasarlayan toplumların dünya-evren algılarında ve yaşadığı mekânı ve zamanı anlamlandırmasında kaos sadece boşluk ya da kargaşa olmadığı gibi kozmos da düzen değildir. Mitik düşüncenin epik olana değişim-dönüşümü ileri sürülen bu düşüncenin temel açıklayıcısıdır. Elinizdeki kitap   Türk destanlarını kaos ve kozmos ekseninde yorumlamayı amaç edinmiştir. Türk dünyasının geniş coğrafyasında yaşayan Türk topluluklarından seçilen destanlar, kaos ve kozmosun sadece yapı göreviyle değil destan metinlerini meydana getirme işleviyle yer aldığından hareketle incelenmiştir. Özellikle kaos kavramını dış; kozmosu ise iç olarak belirleyerek bu kavramların mit ve destanı üreten bilincin Sosyo-kültürel hayatına bağlı olarak şekillendiği vurgulanmıştır.