Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler
ISBN: 9786053006183 2018 Ceza Hukuku Handan Yokuş Sevük Adalet Yayınevi

“Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler” başlıklı bu eser, iyi birer hukukçu olacağına inandığım öğrencilerim ve öğrenme isteği bitmeyen hukukçular için hazırlanmıştır. Kitapta, Türk Ceza Kanunu’nun özel hükümler başlıklı ikinci kitabında yer alan kısımlardan belli başlı suçlar seçilerek incelenmiştir. Zira bir akademik takvim yılı içerisinde, tüm suçları ayrı ayrı inceleyerek öğrenciyi bilgilendirmek mümkün olmadığı gibi, eserin hazırlanmasındaki kısıtlı zaman sebebiyle bu basıya özgü böyle bir tercih yapma zorunluluğu doğmuştur. Bununla birlikte bu kitapta hedeflenen husus, bir suç tipinin suç genel teorisi çerçevesinde incelenmesini uygulamadan örneklerle öğretici şekilde aktarmaktır. Bu amaçla, özellikle 2016-2018 yılındaki yüksek mahkeme kararlarından ve AİHM kararlarından yararlanılmıştır.