Siz de kurumunuzda Turcademy erişimi açmak istiyorsanız

İletişime Geçin
Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler
ISBN: 9786053005414 2018 Ceza Ve Ceza Yargılaması Hukuku Mahmut Koca, İlhan Üzülmez Adalet Yayınevi

Kitabımızın beşinci basısında, incelenen suç tipleriyle ilgili olarak doktrin alanında yapılan çalışmalar ile yeni içtihatlar değerlendirilerek ilgili yerlere işlenmiştir. Kitabın yeni basısının hazırlanmasında tashihleriyle emeği geçen meslektaşlarımıza, özellikle Arş. Gör. Zeliha Kılıçparlar’a teşekkür ederiz. Kitaptan istifade edenlerden yegâne isteğimiz, esere yönelik eleştirilerini mahmutkoca@sehir.edu.tr ve ilhanuzulmez@yahoo.com elektronik posta adreslerine bildirmeleridir. Zira eser bu eleştirilerle daha da olgunlaşmakta ve yararlı hale gelmektedir. Bu basıyı da Adalet Yayınevi A.Ş gerçekleştirmektedir. Bu vesileyle başta Hakan Karaaslan olmak üzere, yayınevinin emeği geçen tüm çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız. Kitabın Türk ceza hukukunun gelişmesine katkı sağlaması en büyük arzumuz ve mutluluk kaynağımız olacaktır.