Türk Ceza Hukuku Mevzuatı - Cilt 3 (Milletlerarası Sözleşmeler)
ISBN: 9789750242618 2017 1. Baskı Ceza Hukuku İzzet Özgenç Seçkin Yayıncılık

"Türk Ceza Hukuku Mevzuatı" serisinin üçüncü kitabı olan Türk Ceza Hukuku Mevzuatı Cilt: 3 (Milletlerarası Sözleşmeler)'de Türkiye'nin taraf olduğu ceza hukuku alanındaki çok taraflı milletlerarası sözleşmelerin Türkçe resmi metinleri derlenmiştir.