Turan Uygarlığına Giriş: Turan Mefkuresi Ve Tanrıcılık
ISBN: 9786055010652 2020 Tarih Faik Elekberli Astana Yayınları

MONOGRAFİDE TURAN UYGARLIĞININ DÜNYADA EN ESKİ MEDENİYET OLMASI MESELESİ ANALİZ EDİLEREK TURAN MEFKURESİ VE TURANCILIK FELSEFESİ BÜTÜN YÖNLERİ İLE İNCELENMEYE ALINMIŞTIR. BURADA TURAN MEFKURESİ İLE BİRLİKTE TURAN UYGARLIKLARININ TARİHİNE, MAHİYETİNE VE GÜNÜMÜZDEKİ YERİNE IŞIK TUTULMUŞTUR. BUNUNLA BİRLİKTE KİTAPTA TURAN - AVRUPA, TURAN - ARYAN/İRAN İDEOLOJİK VE AHLAKİ-FELSEFİ MÜCADELELERİ YANSITILMIŞTIR. AYNI ZAMANDA KİTAPTA, TÜRK HALKLARININ OLUŞUMU İLE BİRLİKTE ONUN ETNOGENEZİ, DİNİ-FELSEFİ DÜNYA GÖRÜŞÜ GENİŞ BİR ŞEKLİDE İNCELENMİŞTİR. ÖYLE Kİ MONOGRAFİDE TANRICILIK FELSEFESİNİN MAHİYETİ, ONUN ŞAMANİZM, ZERDÜŞTLÜK, YUNAN KOZMOLOJİSİ HIRİSTİYANLIK VE İSLAMİYET'LE MÜNASEBETİ DE YANSITILMIŞTIR. MONOGRAFİDE TÜRK DEVLETLERİNDEN OSMANLI, SAFEVİLER, AVŞARLAR, KAÇARLAR, AZERBAYCAN CUMHURİYETİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİNDEKİ FELSEFİ FİKİR TARİHİ AYRICA İNCELENMEYE ALINMIŞTIR. KİTAPTA BATI UYGARLIĞININ MAHİYETİ VE ONA ALTERNATİFLİK MESELESİ, BU ANLAMDA TÜRK DÜNYASI-BATI, TÜRK DÜNYASI-RUSYA MÜNASEBETLERİ GENİŞ BİR ŞEKİLDE ANALİZ EDİLMİŞTİR. AYNI ZAMANDA BÜTÜN BUNLARLA BİRLİKTE, ESERDE, TÜRK BİRLİĞİ, BU YOLDA AZERBAYCAN'IN BİRLEŞMESİNİN GEREKLİLİĞİNDEN VE ÇÖZÜM YOLLARINDAN BAHSEDİLMİŞTİR. KİTAPDANTURAN/TÜRK TARİHİ, TURAN/TÜRK FELSEFESİ İLE İLGİLENENLER VE GENİŞ OKUYUCU KİTLESİ FAYDALANA BİLİR.