Trafik Kazalarında Sigortacının Sorumluluğu
ISBN: 9786257595780 2021 1. Baskı Sigorta Hukuku Osman Nuri Alkan Adalet Yayınevi

Sigorta sözleşmelerinin sıklıkla konusunu oluşturan trafik kazaları sonucunda emek ve iş gücü kaybı meydana gelmektedir. Zararın giderimi hususunda görülen luzüm üzerine kanun ve genel şartlarda değişiklik yapılmıştır. Mevzuat değişikliği doktrinde tartışmaları ve yargı mercilerinde çelişkili kararları da beraberinde getirmiştir. Adalet duygusunu pekiştirmek adına hukuki değerlendirmelerde bulunulmuştur. Bilimsel yöntemlerle beraber çalışmaya, güncel Yargıtay içtihatları ve örnekler eklenmiştir. Böylelikle çalışmada izah edilen konuların özü itibariyle daha bütünsel ve net bir şekilde anlaşılması amaçlanmıştır. Trafik hukukuna özgü olan trafik kazası, işleten, işletilme hali tabirleri üzerinde durularak çalışmanın kapsamı belirlenmiştir. Maddi ve manevi zarar türleri ve esaslar sigortacının sorumluluğuna ilişki ilkeler detaylı lakin sistematik şekilde ele alınmıştır. Sigortacının sorumluluğunun tespiti bakımından eski- yeni ayrımı yapılarak, aradaki farklılıklar açıkça ortaya konulmuştur. Erciyes Üniversitesi Özel Hukuk Anabilim- Ticaret Hukuku Dalı’nda hazırlanan ve trafik kazalarında sigortacının sorumluluğunu konu edinen çalışmada güncel literatürden faydalanılmıştır. Aynı zamanda sigortacının sorumluluğunda tartışmanın esasını oluşturabilecek konulara değinme fırsatı doğmuştur. Sigorta türlerinin farklılığı neticesiyle, üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde trafik kazası kavramı ve unsurları; ikinci bölümde sigorta türlerinin teminat kapsamı; üçüncü bölümlümde ise sigortacının rol aldığı uyuşmazlıklarda yetki, görev ve zamanaşımı konuları üzerinde durulmuştur.