Toprak İşleri Ders Notları
ISBN: 9786053446583 2018 Genel Mühendislik Mehmet Orhan Gazi Kitabevi

Toprak İşleri Ders Notları kitabı En Kesit Çizimleri ve Hesapları, En Kesit Alan Hesaplama Yöntemleri, Alanlar Diyagramı, Hacim Hesapları, Kabarma Çökme Sıkışma, Hacimler Tablosu ve Kübaj Cetveli, Toprak İşlerinde Zeminler, Kazı ve Yükleme, Zeminlerin Sıkıştırılması konularını ele alan bir çalışmadır