Toplum, Tarih Ve Siyaset Üzerine Yazılar Prof. Dr. Cemil Oktay'a Armağan
ISBN: 9786258494440 2021 Politika Siyaset Editör : H. Birsen Hekimoğlu, İnci Özkan Kerestecioğlu
Gazi Kitabevi

Hani herkesin hayatında bazı dönüm noktaları vardır ve o noktalarda bir olay, bir kişi veya başka herhangi bir şey belirleyicidir ya, işte benim akademik yaşamımda da dönüm noktası İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Yüksek Lisans öğrenciliğine ve ardından Siyaset Bilimi Anabilim Dalı’nda asistanlığa başlamamdır. Bu süreçte hem öğrenciliği hem de asistanlığı anlamlı ve çok değerli kılan çok sayıda hocam oldu; hepsinden çok şey öğrendim. Her bir hocamın bana ve diğer öğrenci ve asistan arkadaşlarıma farklı biçimlerde katkıları oldu. Kiminden ders nasıl anlatılırı öğrendim, kiminden araştırma metodunu, kiminden akademik bir metnin nasıl yazılacağını, kiminden de iş disiplinini. Ama Cemil hocamdan bana göre en önemli olanı, her şeyin başlangıcı olanı; soru sormayı öğrendim. Bu nedenle, hocamın hem kişisel hem akademik varoluşumda yeri bambaşkadır; benim için akademik yaşamımın dönüm noktasında belirleyici olandır. Uğraştığınız, dert edindiğiniz alan sosyal bilimler olunca, soru sormak daha da bir önem kazanır. Önünüzde bir olgular, süreçler, ilişkiler yığını vardır, hepsi iç içe geçmiştir, sadece görünen ile ilgilenirseniz bu yığını parçalarına ayıramazsınız, görünenin arkasında yatanı ise ancak soru sorarak bulmaya yaklaşırsınız. Yaklaşırsınız diyorum çünkü Cemil hocamdan öğrendiğim -kendisi bunu belki tam da bu şekilde dile getirmemiş olsa da yaklaşımından çıkardığım- sosyal bilimin başı ve sonu olmayan, biteviye değişen, bu nedenle de tek bir cevabı, tek bir belirleyeni, tek bir sonucu olmayan bir ilişkiler bütünü olduğu. Ve bu bütünü ancak soru sorarak, başkalarının veya kendinizin ulaştığı sonuçları yeniden ve yeniden sorgulayarak anlamaya çalışabilirsiniz. Çeşitli teoriler, yaklaşımlar, modeller, tipolojiler vb. hepsi birer araçtır, yumağı biraz daha çözmeye yarayan araçlar. Sosyal bilim de, bu yumağı çözme uğraşının ta kendisidir, yoksa tüm sosyal ve politik ilişkileri açıklayacak tek bir formüle ulaşmak değil.