Tohum Sorun
Sorumluluk Ve Eğitimi
ISBN: 9786257676168 2021 1. Baskı Eğitim Rüştü Yeşil Pegem Akademi Yayıncılık

Birçok imkân ve fırsatın küreselleştiği 21. yüzyıl dünyasında sorunların kapsamı ve etkileri de küresel özellik kazanmıştır. Yaşanan sorunların nedenleri incelendiğinde çoğu zaman ve belirgin şekilde sorumluluk olgusu ile karşılaşılmaktadır. Birey, kurum ve kuruluşların sorumluluklarını yerine getirme düzeyleri, birçok soruna kaynaklık etmektedir. Bu nedenle sorumluluk olgusunun “tohum sorun” özelliği taşıdığı söylenebilir. Birey ve topluma sorumluluk bilinç ve duyarlıklarının kazandırılması başlı başına bir eğitim sorunudur. Zira insanlığın sorunlarla mücadele etme konusunda ürettiği en stratejik, etkili ve uzun vadeli çözüm eğitimdir. Buna göre “tohum sorun” özelliği taşıyan sorumluluk olgusu kaynaklı sorunların çözülmesinde sorumluluk eğitimi de “tohum çözüm yolu” nitelenebilir.