Ticari İşletme Hukuku Pratik Çalışmaları
ISBN: 9786053008606 2019 2. Baskı Ticaret Hukuku Süleyman Kıran, Cafer Eminoğlu, Nevin Meral, F. Betül Çakır Çelebi, Kemalettin Ahmet Aksoy Adalet Yayınevi

Ticaret Hukuku Uygulama Serimizin diğer kitapları gibi “Ticari İşletme Hukuku Pratik Çalışmaları” da okuyucu nezdinde kabul gördü ve kitabın ikinci baskısını ç ıkarma ihtiyacı hâsıl oldu. Güncellenmiş olan elinizdeki baskıya çözümlü ve çözümü okuyucuya bırakılmış yeni pratikler eklendi.