Ticari İşletme Hukuku
ISBN: 9786059666534 2016 Ticaret Hukuku Fatih Bilgili, Ertan Demirkapı Dora Yayınevi

6728 Sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde yapılan değişiklikler dikkate alınmak suretiyle 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Kaleme Alınmıştır. * Ticaret Hukuku Kavramı ve Ticaret Hukukunun Özellikleri * Ticari İşletme * Ticari İş, Ticari Hüküm ve Ticari Yargı * Tacir * Tacir Yardımcıları * Ticaret Sicili * Ticaret Unvanı, İşletme Adı ve Diğer Fikri Mülkiyet Hakları * Haksız Rekabet * Ticari Defterler * Cari Hesap