Ticari İşlerde Faiz
ISBN: 9789750245565 2017 1. Baskı Ticaret Hukuku Alper Çağlar Koyuncu Seçkin Yayıncılık

Faiz, günümüzdeki en yalın ifadesiyle para alacağının hukuki getirisidir. Kökeni insanlar arası mübadelenin başladığı ilk çağlara dayanan faiz olgusunun, paranın keşfiyle birlikte bugünkü uygulamalara benzer özellikler taşımaya başladığı görülmüştür. Faizin hukuka konu olması ise 'aşırı' olduğuna inanılan miktarlarda faiz uygulanması ile birlikte olmuştur. Böylece önlemler ve yasaklar faiz ile birlikte anılmaya başlanmıştır. Türk Hukukun da faiz değişik yasalarda dağınık olarak düzenlenmiştir. Özellikle de enflasyonist dönemde paranın değer kaybına karşı başvurulan bir yöntem olarak faizin yüksek oranlarda uygulanmasına yasal önlem alınmaya çalışılmıştır. Eserimizde; Türk Borçlar Kanunu ile hukukumuza giren faiz üst sınırlarının, tüketici işlemleri ile birlikte uygulanabilirliği; ticari işlerde faizin serbestçe kararlaştırılabileceğine ilişkin kural çerçevesinde değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu bakımdan ticari iş kavramı ile ticari işlerde faizin özellikleri açıklanmıştır. Eserin yazıldığı dönemde merkez bankasının faiz uygulamaları oldukça tartışılmakta ve bunun yurttaşlarımıza yansıması değerlendirilmekteydi. Hukuksal bağlamda meşru ve yasaklanmış faizin sınırlarının ne olduğu konusundaki çalışmamızın araştırmacılara ve hukukçulara faydalı olmasını temenni etmekteyiz.