Tıbbi Müdahaleye Rızanın Özellik Gösterdiği Haller
ISBN: 9789750242465 2017 1. Baskı Tıp Hukuku Emel Badur Seçkin Yayıncılık

Tıbbi müdahale, niteliği ve amacı gereği kişinin yaşam, bedensel bütünlük ve sağlık gibi kişilik değerlerine yönelir. Bu nedenle tıbbi müdahale, ortada bir hukuka uygunluk sebebi bulunmadığı sürece, bedensel bütünlüğün ihlali niteliğini taşır.