Termodinamiğin Temelleri
ISBN: 9786052820742 2018 Fizik Mühendisliği Ali Güngör Palme Yayınevi

Bu sekizinci baskıda önceki basımların temel amacı korundu: • Klasik termodinamiğin kapsamlı ve sıkı bir uygulamasını sunarken mühendislik perspektifini korumak ve bunu yaparken, • Akışkanlar mekaniği, ısı transferi ve istatistiksel termodinamik gibi alanlarda sonraki izleyen çalışmaların temellerini atmak ve ayrıca • Öğrenciyi mühendislik uygulamalarında termodinamiği etkin bir şekilde kullanmaya hazırlamak.