Teori Ve Uygulamalarıyla Eğitimde Aile Katılımı
ISBN: 9786257228336 2020 1. Baskı Eğitim Feride Ersoy, Zekiye Morkoyunlu, Tufan İnaltekin, Vedat Bayraktar, Ataman Karaçöp, Muhammet Hanifi Ercoşkun, Selin Gökçe Editör : Ataman Karaçöp
Pegem Akademi Yayıncılık

Teori ve Uygulamalarıyla Eğitimde Aile Katılımı kitabının farklı bölümlerinde aile katılımının teorik temelleri, önemi, aile katılımı sağlama yöntemleri, aile iletişim ve eğitim etkinlikleri ile ailelerin çocukların sınıf içi ve sınıf dışı eğitim etkinliklerine katılımı konularına yer verilmiştir. Kitapta sunulan teorik bilgilerle kitabın hedef kitlesinde yer alan tüm eğitim paydaşlarının etkili aile katılımı uygulamaları geliştirme çabalarını sağlam temeller üzerine inşa etmelerine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bu sunulan teorik bilgiler ışığında özel eğitim, erken çocukluk dönemi, ilkokul ve ortaokul dönemlerinde aile katılımlı etkinliklerin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerini de içerecek şekilde aile katılımlı etkinlik örneklerine yer verilmiş olması teori ve uygulamanın bütünleştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmüştür.