Siz de kurumunuzda Turcademy erişimi açmak istiyorsanız

İletişime Geçin
Temel Kanunlarda Ve Usul Kanunlarında Yer Alan Süreler
ISBN: 9789750240881 2017 Genel Hukuk Yaşar Güçlü Seçkin Yayıncılık

Hukukumuzda talep ve dava hakları, alacak hakları, şikâyet ve müracaat hakları gibi hemen hemen bütün haklar belirli sürelerde kullanılmadığı takdirde zamanaşımına uğramakta veya düşmekte ve artık o hakkı elde etme imkânı kalmamaktadır.