Temel Ceza Kanunları Ve İlgili Mevzuat
ISBN: 9789750271977 2021 17. Baskı Ceza Hukuku Veli Özer Özbek, Koray Doğan, Pınar Bacaksız Seçkin Yayıncılık

Temel Ceza Kanunları ve İlgili Mevzuat derlemesinin onyedinci baskısında; başta 08.07.2021 tarih ve 7331 sayılı Kanun ve 09.07.2021 tarih ve 7332 sayılı Kanun olmak üzere onaltıncı baskıdan sonra yürürlüğe giren Kanunlarla yapılan değişiklikler ilgili yerlere işlenmiştir. Bunların dışında Anayasa Mahkemesi tarafından verilen iptal kararlarının da metne işlenmesine azami özen gösterilmiştir. Daha önceki baskılarımızda olduğu gibi kanun ve yönetmelik güncellemeleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı kayıtları esas alınmıştır.