Siz de kurumunuzda Turcademy erişimi açmak istiyorsanız

İletişime Geçin
Temel Ceza Kanunları Ve İlgili Mevzuat
ISBN: 9789750250231 2018 Ceza Hukuku Veli Özer Özbek, Koray Doğan, Pınar Bacaksız, İlker Tepe Seçkin Yayıncılık

Kanun güncellemeleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü kayıtları, yönetmelik güncellemeleri için ise ayrıca Adalet Bakanlığı kayıtlarının da esas alındığı bu derlemenin ondördüncü baskısında, 25.07.2018 tarih ve 7145 sayılı Kanun da dahil olmak üzere onüçüncü baskıdan sonra gerçekleşen değişiklikler ilgili mevzuata işlenmiştir. Bununla birlikte 18 Temmuz 2018 tarihinde sona eren olağanüstü hal nedeniyle daha önce yasalaşmayan KHK düzenlemeleri ilgili mevzuattan çıkartılmıştır. Ayrıca Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararlarının da işlenmesine azami özen gösterilmiştir.