Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Temelli Olasılık Ve İstatistik Öğretimi
ISBN: 9786053182849 2015 1. Baskı Matematik Hatice Akkoç, Sibel Yeşildere İmre Pegem Akademi Yayıncılık

Matematik eğitimi literatürü incelendiğinde öğrencilerin olasılık ve istatistikle ilgili kavramların öğrenilmesinde çeşitli zorluklar yaşadıkları ve bu zorlukların üstesinden gelebilmek için farklı öğretim yöntemlerinin gündeme geldiği görülmektedir. Bunlar arasında teknoloji destekli olasılık ve istatistik öğretimi ön plana çıkmaktadır. öğretmenlere yönelik olarak teknoloji destekli kaynakların oluşturulması ve bu kaynakların etkin bir öğretim aracına dönüştürülebilmesi için gerekli pedagojik bilgi ve becerilerin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Bu kitap çalışması, işaret edilen gereksinimler doğrultusunda matematik öğretmenlerinin olasılık ve istatistik kavramlarına yönelik teknolojik pedagojik alan bilgilerini geliştirmeyi hedefleyen bir kaynak sunmayı ve teknoloji destekli olasılık ve istatistik öğretiminin öğretmenler tarafından yaygın ve etkin bir kullanımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda daha önce pek çok dile çevrilmiş olan ve olasılık ve istatistiğin görselleştirilerek öğretimini hedefleyen VUstat yazılımı Türkçe 'ye çevrilmiş ve Türkçe sürümü oluşturulmuştur. Oluşturulan VUstat yazılımının etkin bir öğretim ve öğrenme aracına dönüşmesine hizmet eden 'Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi ' çerçevesi doğrultusunda bu kaynak kitap hazırlanmıştır. Kitap dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde etkin bir teknoloji entegrasyonu için gerekli olan teknolojik pedagojik alan bilgisi çerçevesi tanıtılmaktadır. İkinci bölümde VUstat yazılımının genel bir tanıtımı yapılmakta ve yazılımın kullanımına yönelik olarak ilgili ekran görselleri ile destekli teknik bilgiler verilmektedir. üçüncü bölümde, olasılık ve istatistik öğretimine dair bir literatür taraması sunulmaktadır. Dördüncü bölümde ise 2013 yılı Şubat ayında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni ortaokul ve lise matematik öğretim programlarında olasılık ve istatistik konularına yönelik kazanımları hedefleyen VUstat etkinlikleri bulunmaktadır. VUstat yazılımı ve hazır veri setleri kitabın arkasındaki CD 'de yer almaktadır. Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Temelli Olasılık ve İstatistik öğretimi adlı bu kitap ortaokul ve lise matematik öğretmenleri ve öğretmen adayları için önemli bir kaynaktır. Olasılık ve istatistik öğretiminde öğrencilerin ihtiyaç duydukları görselleştirmeleri ve uygulamaları içermesi ve teknolojinin öğrenme sürecine uygun bir şekilde entegrasyonunu örneklendirmesi yönleriyle öne çıkan bu kaynak kitabın etkili bir olasılık ve istatistik öğretiminin gerçekleşmesine katkıda bulunmasını ümit etmekteyiz.