Teknolojik Gelişmeler Işığında Tıp Hukuku Ve Güncel Sorunlar
ISBN: 9789750248535 2018 1. Baskı Tıp Hukuku Selin Sert Sütçü Seçkin Yayıncılık

Teknolojik gelişmelerin hızla arttığı günümüzde bu gelişmelerden tıp hukukunun da payını aldığı bir gerçektir. Çalışmamızda teknolojik gelişmelerin tıp hukukuna yansımaları farklı bakış açıları ile incelenmektedir. Eser, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi yüksek lisans öğrencilerinin seminer çalışmalarının düzenlenmesi sonucunda meydana gelmiştir. Tıp hukuku alanında çalışma yapan herkese faydalı olması amaçlanarak hazırlanmıştır.