Tek Satıcılık Sözleşmesinin Sona Ermesi
ISBN: 9789750266218 2021 1. Baskı Ticaret Hukuku Kübra Dağ Seçkin Yayıncılık

Tek satıcılık sözleşmesinin kurulması ile sözleşmenin tarafları olan sağlayıcı ve tek satıcı arasında yoğun bir güven ve iş birliği ilişkisi oluşur. Bu nedenle tek satıcılık sözleşmesinin sona erme halleri ve uygulanacak hükümlerin tespiti önemlidir. Sözleşmenin sona ermesi, tek satıcılık sözleşmesi açısından pek çok sorun, sorumluluk ve yükümlülük doğurabilir. Bu kapsamda tek satıcılık sözleşmesinin sona ermesi, sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi ve hukuki bir işlemle sona ermesi olarak iki başlık halinde incelenmiştir. Tek satıcılık sözleşmesinin sona erme halleri açıklandıktan sonra sözleşmenin çerçeve niteliğinden hareketle sona ermenin hukuki sonuçları belirtilmiştir. Sona ermenin hukuki sonuçlarından olan denkleştirme istemi ise kapsamı bakımından diğer sona erme hallerinden ayrı olarak ele alınmıştır.