Taşınmaz Simsarlığı Sözleşmesinde  Ücret Ve Tabi Olduğu Hükümler
ISBN: 9789750281679 2022 1. Baskı Borçlar Hukuku Gökhan Bakar Seçkin Yayıncılık

Bu çalışma, uygulamada emlak komisyonculuğu, emlakçılık, komisyonculuk diye anılan taşınmaz simsarlığı sözleşmelerinde karşılaşılan ücret uyuşmazlıklarını kapsamına almaktadır. Simsarlık sözleşmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 520 - 525 hükümleri arasında düzenlenmiştir; bu hükümleri değerlendiren çalışma simsarlık sözleşmesi temelindeki diğer borç ilişkileri yönünden de başvuru kaynağıdır. Taşınmaz simsarlığı sözleşmesinde ücret ve ücretin tabi olduğu hükümler; simsarlık ücreti kavramı, simsarın ücreti hak etme zamanı, simsarın ücrete hak kazanmasının koşulları Türk Borçlar Kanunu'nun 520 ve 521. maddeleri kapsamında inceleme konusu yapılmıştır. Simsarlık ücretinin miktarının belirlenmesi Türk Borçlar Kanunu'nun 522. maddesi kapsamında değerlendirilmiştir. Kitapta, kararlaştırılmış aşırı simsarlık ücretinin indirilmesi başlığı altında Türk Borçlar Kanunu'nun 525. maddesi incelenmiştir. Türk Borçlar Kanunu'nun 523. maddesiyle öngörülen simsarın ücrete ve yaptığı giderlere ilişkin haklarını kaybetmesine yönelik yaptırım değerlendirme konusu yapılmıştır. Ayrıca simsarlık sözleşmesinde ücreti etkileyebilecek ikincil mevzuat da değerlendirilmiştir. Güncelliğini koruyan içtihatlar ve özetleri, ilgili kanun maddelerine atıflı şekilde, kitaba ek yapılmıştır.