Siz de kurumunuzda Turcademy erişimi açmak istiyorsanız

İletişime Geçin
Tasarrufun İptali Davası
ISBN: 9789750236907 2016 Hukuk Erhan Günay Seçkin Yayıncılık

Eserde; borçlu tasarrufunun iptali davasının amacı, davada taraflar, görev ve yetki, dava koşulları, iptale konu tasarruflar, iptal kararının niteliği, diğer davalarla benzerliği ve farklılığı, dava dilekçesi, uygulamalı olay/sorun/çözüm sistematiği altında incelenmiş ve genişletilmiştir. Özellikle konuya ilişkin Yargıtay'ın en yeni kararlarıyla uyum sağlayan bir anlatım yeğlenmistir.