Tarihsel ve Dogmatik Açıdan Periculum Est Emptoris (Hasar Alıcıya Aİttir)
ISBN: 9789750212451 2010 1. Baskı Borçlar Hukuku Yrd. Doç. Dr. Özlem Söğütlü Erişgin Seçkin Yayıncılık

Çalışma, Roma Hukukuna ait olan ve günümüz hukuk düzenlerinin bazılarında da aynen benimsenen "hasar alıcıya aittir" çözümünün açıklanmasıdır. Tarihsel süreç akışında Roma Hukukuna özgü satımlarla "köle ve şarap satımı" gibi döneme ilişkin bilgileri veren çalışma karşılaştırmalı hukuktan da örnekleri kapsamaktadır. İsviçre Hukuku'nun eski ve yürürlükteki düzenlemelerini ayrıntılı olarak değerlendiren kitap, kavramın Türk Hukukundaki yansımalarını da Borçlar Hukuku yönüyle ayrıntılı olarak açıklamaktadır.