Tarih Öğretiminde Öğrenci Merkezli Yaklaşımlar: Tarih Bölümü Özel Öğretim Yöntemleri
ISBN: 9786051700267 2015 Tarih İsmail Hakkı Demircioğlu Anı Yayıncılık

Ülkemizde tarih öğretimiyle ilgili sayısı çok fazla olmamakla beraber değerli çalışmalar yapılmaktadır. Ancak tarihin ilk ve orta öğretim düzeyinde öğrenci merkezli bir anlayışla nasıl öğretilebileceği üzerine yayınlanmış çalışmaların sayısı sınırlıdır. Bu ihtiyaca karşılık, tarih dersleri aracılığıyla etkin, üretken, yaratıcı ve problem çözen bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlayabileceği ümidiyle bu kitap hazırlanmıştır.