Tari̇h Ve Metodoloji̇si̇
ISBN: 97876053441571 2014 Tarih İsmail Özçelik Gazi Kitabevi

Araştırma konusunun seçilmesi, bibliyografyanın belirlenmesi, notların düzenlenmesi, araştırmanın yazım aşamaları ve diğer teferruatın hazırlanmasını matbaadaki baskıya kadar adım adım ele alan bu çalışma, sadece tarihçiler için değil, diğer sosyal bilim alanlarıyla uğraşan öğrenci ve araştırmacıların da yararlanabilecekleri bir kaynaktır.