Takımlar, Takımlarda Adalet Ve Takım Düzeyinde Araştırma Yöntemleri
ISBN: 9786257588645 2021 Sosyal Bilimler Dr. Arzu Sert Özen Gazi Kitabevi

İş dünyasında kim tek başına başarılı olabilir? Belki Blaise Pascal veya Albert Einstein gibi biri. Onlar için muhteşem fikirler ve iç görüler günlük gerçekleştirilen işin bir parçasıdır. Ancak sıradan insanlar için yeni bir ürün fikri veya süreç tasarlamak tek başına gerçekleştirmeye çalışıldığında son derece zordur. Ne kadar zeki olursanız olun, farklı uzmanlık, deneyim ve bakış açılarına sahip bireylerin katkılarına mutlaka ihtiyaç duyarsınız. İşte takımlar tam da bu nedenle var olmaktadırlar. Forbes yayıncısı Rich Karlgaard’ın söylediği gibi, Projeye ve birbirlerine mutlu bir şekilde bağlı bir takım, her seferinde parlak zekalı bir kişiyi geride bırakacaktır". Bir organizasyonda farklı seviyelerde uzmanlığa sahip kişilerfinans uzmanları, planlamacılar, teknik uzmanlar, satış uzmanları ve pazarlama uzmanları- bulunmaktadır. İnsanların benzer görevleri yerine getirdiği bir çalışma grubunda bile farklı becerilere sahip insanlar vardır. Bu farklı bakış açılarının ve becerilerin gücü etkili ve verimli bir şekilde kullanıldığında sonuçlar harika olabilir. Bu nedenle akıllı bir iş takımı, uzmanlık, tecrübe, eğitim ve bakış açısı gibi farklılıkların nasıl işe yarayacağını çok iyi bilir." -Önsözden