Tahkimde Yargılamanın Yenilenmesi (Hmk Kapsamında)
ISBN: 9789750275845 2022 1. Baskı Medeni Usul Hukuku Orhan Eroğlu Seçkin Yayıncılık

Taraflar arasındaki uyuşmazlığın sonsuza kadar ortadan kalkması kesin hüküm ile sağlanmaktadır. Uyuşmazlığın kesin bir biçimde sona ermesinde hem tarafların hem toplumun hem de Devlet'in menfaati vardır. Toplumsal barışı sağlaması, hukukî durumda istikrar yaratması gibi faydaları düşünüldüğünde kesin hükmün muhafazası, en az hükmün adaletli olması kadar önemlidir. Ancak, yargılamaya ilişkin ağır hatalar ve eksikliklerin mevcut olması hâlinde kesin hükmün muhafaza edilmesi adil olmayacaktır. Adalet terazisinin bir kefesine kesin hüküm diğer kefesine yargılamadaki ağır hatalar ve eksiklikler konulduğunda yargılamadaki hata ve eksiklikler ağır basmaktadır. Dengenin sağlanması için istisnaî bir hukukî çare olarak geliştirilen yargılamanın yenilenmesi, adalet kapısının altın anahtarlarından biri olarak kabul edilebilir. Uyuşmazlığın çözümüne sürat kazandıran ve tarafların yargılama sürecinde etkin rol aldığı, süreci mahkemelerde yapılan yargılamaya kıyasla aktif olarak yönlendirebildiği tahkim ise, geciken adalet için geliştirilmiş önemli alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biridir. Bu kitapta, yabancılık unsuru içermeyen ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği uyuşmazlıklar hakkında yapılan tahkim yargılamasında ağır hatalar ve eksikliklerin olması hâlinde, bu hata ve eksikliklerin telafi edilebilmesi için yargılamanın yenilenmesi hukukî çaresi incelenmiştir. Karşılaştırmalı hukuktan, öğretide yer alan görüşlerden ve güncel içtihatlardan faydalanılarak hazırlanan bu kitapta, tahkimde yargılamanın yenilenmesine ilişkin bir yol haritası belirlemek için yola çıkılmış ve tahkimi bir adım öteye taşıyabilme gayesiyle hareket edilmiştir.