Tahkim Sözleşmesinin Geçerliliği
ISBN: 9786051467719 2016 1. Baskı Medeni Hukuk Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Afşan İLHAN Adalet Yayınevi

Geçtiğimiz otuz yıl içinde, özellikle UNCITRAL Kanun Modelinin karşılaştırmalı hukukta yaygın şekilde benimsenmeye başlamasıyla, tahkim sözleşmesi yapılabilmesi giderek kolaylaştırılmış; gerek tahkim sözleşmesinin tabi olduğu yazılı şekil şartı gerek tahkime elverişlilik ve tahkim sözleşmesi yapma ehliyetine ilişkin kurallar favor arbitri ilkesi doğrultusunda, tahkimin uygulama alanını genişletecek şekilde yumuşatılmıştır. Dr. H. Afşın İlhan’ın bilimsel çalışmasının amacı bu konuda Türk hukukunda ve karşılaştırmalı hukukta meydana gelen gelişmeleri incelemektir. Dr. İlhan’ın çalışması dayandığı kazai içtihatların zenginliği ile dikkati çekmektedir. Kitapta, yaklaşık yarısı Kıta Avrupası’nın yarısı da İngilizce konuşan ülkelerin mahkemelerine ait 130’dan fazla yargı kararına yer verilmiştir. Çalışma bu özelliği ile karşılaştırmalı hukukun tahkim sözleşmesi ile ilgili güncel uygulamasını topluca okuyucunun istifadesine sunan, çok yararlı bir eserdir.