T.c. Anayasası Tck, Cmk, Cgtik Ve İlgili Mevzuat (Orta Boy)
ISBN: 9786257467520 2021 13. Baskı Ceza Hukuku Gürsel Yalvaç Adalet Yayınevi

İÇİNDEKİLER Kanun No Sayfa • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası : 2709 1 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi : 109 • Yeni/Eski Türk Ceza Kanunu Karşılaştırma Tablosu : 5237/765 147 • Eski/Yeni Türk Ceza Kanunu Karşılaştırma Tablosu : 765/5237 151 • Türk Ceza Kanunu Sistematik Fihristi : 5237 163 • Türk Ceza Kanunu : 5237 177 • Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun : 5252 379 • Ceza Muhakemesi Kanunu Sistematik Fihrist : 5271 385 • Ceza Muhakemesi Kanunu : 5271 399 • Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu : 1412 619 (Yürürlükteki Hükümler) • Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun : 5320 629 • Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2021 Yılı Tarifesi : 639 • Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Sistematik Fihrist : 5275 641 • Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun : 5275 647 • Adli Yargı İlk Derece Mahkemmeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun : 5235 751 • Adli Sicil Kanunu : 5352 777 VI • Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun : 6284 787 • Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanun : 1481 801 • Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun : 6136 805 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun : 6384 827 • Basın Kanunu : 5187 833 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 4982 847 • Cezaî Konularda Uluslararası İş Birliği Kanunu : 6706 857 • Çek Kanunu : 5941 877 • Çocuk Koruma Kanunu : 5395 893 • Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu : 5402 913 • Dernekler Kanunu : 5253 931 • Emniyet Teşkilatı Kanunu : 3201 953 • Elektronik İmza Kanunu : 5070 995 • İl İdaresi Kanunu : 5442 1007 • İnfaz Hakimliği Kanunu : 4675 1035 • İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun : 5651 1043 • Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu : 2803 1069 • Kabahatler Kanunu : 5326 1105 • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu : 5607 1127 • Kimlik Bildirme Kanunu : 1774 1155 • Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu : 2863 1163 VII • Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu : 3628 1209 • Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun : 4483 1219 • Olağanüstü Hal Kanunu : 2935 1227 • Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun : 6749 1245 • Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler İle Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun : 6755 1255 • Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun : 7075 1263 • Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar : 7075 1277 • Petrol Piyasası Kanunu : 5015 1291 • Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu : 2559 1329 • Sahil Güvenlik Kanunu : 2692 1353 • Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun : 5729 1381 • Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun : 6222 1385 • Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun : 5549 1407 • Tanık Koruma Kanunu : 5726 1421 • Tebligat Kanunu : 7201 1433 • Terörle Mücadele Kanunu : 3713 1455 • Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun : 5233 1491 VIII • Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun : 6415 1505 • Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu : 2911 1517 • Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun : 5083 1533 • Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun : 4207 1537 • Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun : 2313 1547 • Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun : 3298 1557 • Adlî Kolluk Yönetmeliği : 1561 • Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği : 1571 • Adli Sicil Yönetmeliği : 1593 • Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik : 1607 • Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik : 1617 • Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik : 1625 • Suç Eşyası Yönetmeliği : 1637 • Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği : 1653 • Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik : 1677 • Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği : 1683 • Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Yönetmeliği : 1719