Sürdürülebilirlik/Kentbilim Fotoğrafları Tarih–Kültür–Yönetim–Çevre
ISBN: 9786052825204 2020 Siyaset Hakan Reyhan, Ayşen Satır Reyhan Palme Yayınevi

Kentlerin tarih, kültür, yönetim ve çevre sorunlarını türlü açılardan ele alan “Sürdürülebilirlik/Kentbilim Fotoğrafları” başlıklı bu kitap, yalnız akademik kuruluşlarda görev yapmakta olanlar için değil, kentlerde yaşayan, kentlerle ilgilenen, kentleri yönetenler için de önemli bir başvuru kaynağı. Kitapta, antik Anadolu ve Osmanlı kentlerinden bugüne değin kentlerin tarihsel geliş süreçlerinin yanısıra, çok kültürlülük, ulus-devlet, kent kültürü, kent hakkı ve kentsel katılım gibi güncel tartışma konularının da ele alınmakta ve yetkiyle tartışılmakta olduğu dikkat çekiyor.