Sultan Tuğrul
ISBN: 9786257517942 2021 Tarih Editör : Ergin Ayan
Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları

Herkes için rol model olacak Türk Sultanlarını nesillerimize tam ve doğru olarak aktarmak, gençlerimizin şahsiyetleri ve başarılarında büyük etki yapacaktır. Dünya ve İslam tarihinde mümtaz bir konuma sahip olan Büyük Selçuklu Devleti Sultanlarını bir bütün halinde ortaya koymayı hedefleyen “Türk Sultanları Serisi” bu açıdan büyük bir boşluğu dolduracaktır. Bu kapsamda tüm düzeyden okurların anlayacağı bir üslup ile tartışmalı konuları tarihçilerin kendi sahalarına bırakarak sunmak amaçlanmıştır. Seri yedi kitap halinde yayına hazırlanmıştır. Türk tarihinin öğrenilmesi ve doğru bir şekilde anlaşılması noktasında bir katkı sağlaması ümidiyle… Türk Sultanları Serisi adlı proje kapsamındaki bu çalışmada devletin sultan unvanını taşıyan ilk hükümdarı Tuğrul Bey zamanı, Selçuklu tarihi ele alınmıştır. Tarihi olayların anlaşılmasında büyük adamların önemli yerinin olduğu bir gerçektir