Stratejik Yönetim
ISBN: 9789758396146 2019 İktisat Tahir Akgemci Gazi Kitabevi

Bu çalışma da, örgütlerin çevresel koşullardaki değişime uyum sağlama yeteneklerinin geliştirilerek, geleceğe taşınmaları konusunda İzlenmesi gerekli süreçler güncel gelişmeler ışığında kapsamlı bir şekilde incelenmektedir. Bu baskıya; küreselleşen dünyanın işletmeler arasındaki rekabet savaşlarını gün be gün artırması düşüncesinden hareketle, onları rekabette sürdürülebilir bir üstünlüğe götürecek yeni yöntem ve tekniklerden "Kümelenme " ve "Mavi Okyanus " stratejilerinin yer aldığı yeni bir bölüm eklenmiş. Önceki baskılarda yer alan "KOBİ'lerde ve Hizmet İşletmelerinde Stratejik Yönetim" bölümleri, mevcut bölümlere eklendiği için çıkarılmış.