Stratejik Pandemi Yönetimi Covid-19 İle İlgili Sektörel Görgül Araştırmalar
ISBN: 9786257216593 2020 Yönetim Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ali Yetgin Gazi Kitabevi

Doğrudan yabancı yatırımlar ile birçok ülkede faaliyet gösteren bazı çok uluslu işletmelere, korona virüsün etkisinin araştırılması bu çalışmanın temel amaçlarından birisi olmuştur. Çalışmanın birinci bölümünde tarihteki pandemiler, korona virüsün tanımı, pandeminin yönetimi ve bazı ülkelerin pandemiye karşı stratejik eylem planları ele alınmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde, KOBİ’lerde çalışanlara korona virüs fobisi algılarına yönelik istatiksel bir araştırma yapılmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Türkiye’de faaliyet gösteren bazı sağlık işletmeleri ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren küresel işletmelere korona virüsün etkileri araştırılmıştır. Elde edilen bulguların sonuçları değerlendirilmiştir.