Sporun Yönetsel Ve Sosyal Boyutları
ISBN: 9786053444930 2017 Yönetim Bilimi Oğuz Özbek, Funda Koçak Gazi Kitabevi

por ve Sürdürülebilir Gelişme Spor Sponsorluğu ve İletişim Şirketleri Türkiye’de Spor Politikası ve Sporun Bugünkü Düzeyi Büyük Spor Etkinliklerinde Spor Etkinlik Yönetimi Spor Pazarlaması ve Pazarlama Yönetim Süreci Serbest Zaman ve Fiziksel Aktivite İlişkisi Spor Yönetimi ve Örgütsel Tükenmişlik