Sporcularda Farklı Şiddetlerdeki Aerobik Egzersizin Bozucu Etkiye Direnç Ve Çalışma Belleği Üzerine Etkileri
ISBN: 9786253650476 2022 Spor Erdem Çakaloğlu Editör : Perican Bayar
Gazi Kitabevi

Bedensel ve zihinsel süreçlerin birbirlerini etkiledikleri uzun zamandır bilinse de yakın geçmişe kadar ağırlıklı olarak fiziksel süreçler çalışılmış, egzersizin zihinsel süreçler üzerine olan etkileri yeterince çalışılamamıştır. Geçtiğimiz yıllarda, büyüyen bir hızla araştırmacılar egzersizin bilişsel süreçler üzerindeki hem akut hem de kronik etkilerini araştırmaya başlamışlardır. Bu bağlamda, literatüre küçük bir katkı sunabilmek ve edinilen bilgileri sahadaki uygulayıcılara aktarabilmek amacı ile bu araştırmada aerobik egzersizin yönetici işlevler üzerine etkileri incelenmiştir.